Onderzoek

Hart- en vaatziekten 
bij vrouwen

Eerder werd gedacht dat hart- en vaatziekten voornamelijk een probleem van mannen was. Tegenwoordig weten we wel beter: er overlijden ongeveer 53 vrouwen en 50 mannen per dag aan een hart-of vaatziekte. In het wetenschappelijk onderzoek zien we dat er veel minder vrouwen zijn bestudeerd dan dat je zou verwachten, vaak zijn vrouwen slechts 15% tot 30% van de bestudeerde groep. Weinig vrouwen in studies gaat hand in hand met het samenvoegen (ook wel poolen genoemd) van data. Zo wordt er niet duidelijk apart gekeken naar mogelijk verschillen tussen vrouwen en mannen. In wetenschappelijk onderzoek wordt dan vervolgens vaak genoemd dat er te weinig vrouwen meedoen om goede uitspraken te doen over vrouwen apart.
Dat moet anders. In het UMC Utrecht doen ze speciaal onderzoek bij vrouwen omdat ze al hebben laten zien dat hartproblemen bij vrouwen minder goed opgemerkt worden, en ook de ziekte zelf zich anders uit. Dat leidt tot onrust, vrouwen lezen over gemiste hartinfarcten, andere klachten, en voelen zich “naar huis gestuurd” terwijl ze zelf onzeker zijn over hun hartgezondheid. Bij vrouwen die met klachten blijven rondlopen doen ze in het UMC Utrecht extra onderzoek in het hart.

Wat is anders? Een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten is slagaderverkalking. Die verkalking leidt uiteindelijk tot vernauwing van een gedeelte in het vat, ook wel plaques genoemd. Deze plaques zorgen ervoor dat de bloeddoorstroom in het hart wordt geremd waardoor een hartinfarct ontstaat. Bij mannen zien we instabiele plaques in de bloedvaten van het hart. Die scheurt open, wat zorgt voor het dichtslibben van de vaten en uiteindelijk een hartinfarct. Dit in tegenstelling tot de stabiele plaques die vaker bij vrouwen voorkomen, vooral bij jongere vrouwen. Daarvan is het idee dat de cellen op de stabiele plaques loslaten, waardoor er stolsels ontstaan die zo een bloedvat kunnen blokkeren.  Naast slagaderverkalking in de bloedvaten van het hart, onderzoeken ze in Utrecht ook andere oorzaken die kunnen leiden tot een hartinfarct, zoals problemen in de kleine haarvaten van het hart. Voor meer informatie, zie https://www.youtube.com/watch?v=MEedRurOcgY&t=11s.

Samen met Amerikaanse collega’s hebben de artsen van het UMC onderzoek gedaan naar hoe genen in vaatweefsel zich gedragen in het vrouwelijke hart. De patronen die ze ontdekt hebben bij vrouwen zagen ze niet terug bij mannen, en zijn in het weefsel nog niet eerder ontdekt. Nu komt dan ook de grote uitdaging, het omzetten van deze kennis naar een test die hartproblemen bij vrouwen eerder opspoort, en het uitzoeken welke medicatie mogelijk gemaakt moet worden om hartinfarcten bij vrouwen te voorkomen.
Help jij mee?

Ben je geïnteresseerd in het onderzoek en wilt u hierin helpen benader ons via: 
💌  [email protected]

Interview met patiënt:

Coming soon...

Doneer meteen

Laat nu direct jou support zien!
DONEER